Välis-Eesti Ühingu tegevus ja üritused 2019. aastal

Arvestades juba väljakujunenud tava, et jaanuaris peame üldkogu, veebruaris korraldame Eesri riigi sünniloole pühendatud seminari, märts on teatrikuu, aprill on VEÜ sünnipäevakuu, maikuus tegeleme loodushoiuga, juuni-juulis peame konverentse või kongresse, otsustas 26.01.2019 toimunud VEÜüldkogu korraldada 2019.a. alljärgnevad üritused:
16.02.2019 algusega kell 12 korraldame ja osaleme akadeemilisel seminaril Viimsis, kus Eesti Sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio esineb ettekandega teemal „Eesti Vabadussõda , I Maaimasõda ja Ida- Euroopa riikide sünd (loeng toimub Sõjamuuseumi saalis, millele järgneb uute muuseumi väljapanekutega tutvumine T. Hiio saatel).
09.03.2019 kuulame G.Puccini ooperit „Tütarlaps kuldsest Läänest“ Estonias. Kohtume vaheajal Ooperi restoranis.
18.04.2019 Ajakirja „Välis-Eesti“ XXIV väljaande esitlus. Tähistame VEÜ 91. Sünnipäeva Euroakadeemis istungite ruumis III korrusel algusega kell 17..
25.05.2019 Loodushoiu Päev Taaralaskmel . Juhendab akadeemik Jüri Martin
28.06. osaleme Helsingis ESTO-2019 avamispeol, seejärel üritused Tallinnas ja Tartus. Lisaks infot ESTO-2019 veebilehel.
03.07.2019 algusega kell 12 Välis-Eesti Ühingu Kongress 2019 Eesti Ajaloo muuseumi Maarjamäe lossi kaminasaalis Pirita teel.
Kell 15 ühine lõunasöök Maarjamäe lossi restoranis. Seejärel Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi väljapanekutega tutvumine giidi saatel.
September – oktoober 2019 Kirjastuse „Välis-Eesti“ aastail 1996-2019 avaldatud kirjatööde bibliograafia koostamine ja avaldamine ajakirjas „Välis- Eesti“ 2019.a. väljaandes XXIV nr 2 . Avaldame VEÜ tegevuse ülevaateid väliseesti ajakirjades ja koguteostes.
VEÜ juhatus, 26. jaanuaril 2019 Tallinnas