AJAKIRI


 

Ajakiri VÄLIS-EESTI asutatud 1928 aastal.
Toimetuskoleegium: Leili Utno, Jüri Martin, Artur Laast, Tiit Maksim ja Lauri Suurmaa

Ajakirja “VÄLIS-EESTI“ tulevik

Ajakiri “VÄLIS-EESTI“, mis on ilmunud alates 1928.a. aastast Tallinnas on astumas suurt sammu, et saavutada nüüdisaegselt kiiret ja piirideta levikut.

Usume, et selle ajakirja 2014.a. digitaalversioon aitab viia selle ajakirja tegijate töövilju võimalikult enamate rahvuskaaslasteni ja Eesti-sõpradeni kogu maailmas, senisest laiemalt ja mahukamalt pakkuda eestikeelset teavet ühe väikese, kuid tubli kultuurrahva minevikust ja tänapäevast kõikjal, kus eestlasi elab ja tegutseb.

Kuna e-ajakirja lehekülje kestvus ekraanil on ajalt suhteliselt üürike, aga selle jäädvustus paberil peaaegu et igavene, jääb traditsionaalse lugemisvara kalliks pidajaile võimalus VÄLIS-EESTI poolt pakutavat põlistada harjumuspärasele infokandjale – endal paberilt parem lugeda ja meelde jätta ning teistelegi tutvumiseks ulatada.

Lugedes olnust ja olevast, mõelgem eestlaste ja Eesti tulevikule!

Eesti tulevik on ka kõigi ajakirja “VÄLIS-EESTI“ lugejate kätes, nende hoida ja arendada.

Ellu jääb ja areneb vaid see rahvas, kes tahab ja suudab säilitada oma materiaalset ja vaimset kultuuripärandit. Tähtsaim on meie eesti emakeel ja selle kasutamine kõikides eluvaldkondades. Eesti keel on kujundanud meie mõtteviisi, mis on eestlaste ühine vaimne kultuuripärand.

Eestlased hindavad oma esivanemate poolt loodud ainelist pärandit. Selleks on iidsed kivikalmud, reheelemu, leivaküpsetamine, kangakudumine, merel seilamine ja ka eesti põld. Arheoloogid on tuvastanud vanimad haritud maalapid 6.7.sajandist.

Neid mõtteid jagavad lugejatega peatselt ilmuva ajakirja “VÄLIS-EESTI” 2014.a., XIX väljaande autorid.

2014.a. teisel poolel ilmuvas ajakirja “Välis Eesti“ XX väljaandes avaldame VII Välis-Eesti Kongressi ettekannete kokkuvõtteid. Kongress toimub Laulupeo eelõhtul 2014.a. Tallinnas, Rahvusraamatukogus. Tõnismägi 2.

VII kongressi plenaaristungi teemaks on “Eesti riigi seisund maailmas“. Kongressi pärastlõunasel sümpoosionil toimub mõttevahetus selle üle, mis eestlasi ühendab ja vaimult tugevaks teeb.

Ajakirja toimetus ootab lugejatelt kaastööd ülalmainitud teemadel e-posti aadressil: leiliutno@valiseesti.org

Lugupidamisega,

Ajakirja “Välis-Eesti“ toimetus, kontakt leiliutno@valiseesti.org, telefon +372 50 35269