Välis-Eesti Ühingu tegevus ja üritused 2020. aastal

25. jaanuar 2020 kell 12 VEÜ korraline üldkogu. Toimumise koht: Euroakadeemia, III korruse koosolekute ruum, Tondi 55 Tallinnas.

14. veebruar 2020 kell 15 Arutelu 2020. a. ettekande koosoleku teema ja toimumise aja asjus. Koht : Rahvusraamatukogu V korruse töötuba.

17. veebruar 2020 kell 16 Kirjanduslik üritus Kadriorus, Tallinn.

8. märts 2020 Osavõtt Eesti Naiste seltside tööle pühendatud konverentsist. Koht: Eesti Siseministeerium, Pikk tn 61 Tallinn.

15. märts – 1. mai 2020 Täiendatud teise väljaande „Publikatsioonide loetelu kirjastuse „Välis-Eesti” väljaannetes 1996– 2019” koostamine ja ettevalmistus trükkimiseks.

2. mai – 30. mai 2020 VEÜ kirjastuse „Välis-Eesti” väljaannete levitamine.

1. juuni – 31. juuli 2020 puhkus.

10. august – 15 . august 2020 Suvepäevad Lätis, sh automatk: Tallinn–Jūrmala–Kolka–Mazirbe (külastame teel iidset liivlaste asuala) – Ventspils–Kuldīga– Rundāle (külastame Rundāle lossi ja parki) – Jelgava–Tallinn. Suvepäevad ja rannapuhkus alates 10. kuni 13. augustini Jūrmalas hotellis „Daina”. Majutus reserveeritud ka Jūrmala hotellis „Elina”. Jätkub alates 13. kuni 14. augustini Ventspilsi hotellis „Dzintarjura”. Info tel 5035269.

21. august 2020 Ettekandekoosoleku toimkonna kokkukutsumine ja osavõtjate nimekirja ettevalmistamine. Koht: Rahvusraamatukogu V korruse töötoas.

27. september Üleilmsete eestlaste komitee koosolek Tartus.

16. oktoober 2020 Ettekandekoosolek. Teema ja esinejad selguvad k.a augusti viimasel nädalal. Toimub Tallinna Ülikooli senati saalis.

28. november 2020 kell 12 Välis-Eesti Päev. Programm ja kutsed valmivad 15. oktoobril 2020.

NB! Jõuluõhtu aeg ja koht ? Palun tehke ettepanekuid!
Osalegem kõikidel üritustel hoole ja huviga!

Lugupidamisega,
VEÜ juhataja Leili Utno