EESMÄRGID

1928.a. aprillis Tallinnas asutatud Välis-Eesti Ühingu tähtsamad eesmärgid  põhikirja kohaselt oli   “ühendada ja rakendada Välis-Eesti ja Kodu-Eesti ühisele rahvuskultuurilisele ja majanduslikule ülesehitavale tööle kodumaa kasuks”.

Nüüdisaegsed VEÜ eesmärgid ja tegevus taotlevad eestlaste  rahvusterviklikkust vaimses mõttes ja kultuuri ning haridusalase  koostöö edendamist eestlaste vahel kui üleilmset missiooni.