JUHATUS

Välis-Eesti Ühingu (VEÜ)juhatus

VEÜ juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed valivad oma seast Juhataja.

Dr Leili Utno on valitud juhatuse liikmeks ja  juhatajaks alates 1995.a.
Leili Utno autobiograafiline tutvustus :

Mina, Leili Utno, sündisin 16. mail 1938 Tallinnas. Õppisin Rae algkoolis, Tallinna 17. keskkoolis, Narva 2. keskkoolis ja Moskva Tehnoloogilises Ülikoolis.
Töötasin Moskva Valgu Biosünteesi Instituudis, Läti Teaduste Akadeemias, Riia Meditsiini Akadeemias, Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Lätis , Keemilise ja Bioloogilise Instituudis Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Euroülikoolis. Teaduskraadid : PhD – 1972.a. Eesti Teaduste Akadeemia; bioloogiadoktor – 1992.a. Läti Teaduste Akadeemia.
Olen juhatanud Läti Eesti Seltsi 1988-1992, asutanud 1989. a. Riia Eesti Kooli, taasasutanud Välis-Eesti Ühingu (1995), Välis-Eesti Ühingu juhataja alates 1995. a., ajakirja „Välis-Eesti“ peatoimetaja alates 1996. a. ja Läti Eesti Seltsi auliige.
Olen 87 teadusartikli autor, esinenud 11 rahvusvahelisel teaduskongressil ja konverentsil, koostanud teadusartiklite kogumikke, koguteosed „Eestlased Lätis“ 1. raamat (2007) ja „Eestlased Lätis“ 2. raamat (2008). Autasustatud 2007.a. Läti Vabariigi teenetemärgi Tunnustuse Rist IV klassi ordeniga.

Dr Jüri Martin, akadeemik, Euroülikooli rektor.

Bioloog Jüri Martin on sündinud 29.09.1940 Tallinnas, lõpetanud 1964 Tartu Riiklik Ülikooli. Kaitsnud Phd 1968. a. bioloogia erialal ja 1988. a bioloogiadoktori teaduskraadi. Käesoleval ajal töötab Euroülikooli rektori ametikohal. Jüri Martin on valitud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks 1990. a. Akadeemik Jüri Martini omab tunnustusi, nagu Euroopa Ühenduse auhind 2006, rahvusvaheline Socratese auhind 2005, H. Fordi Euroopa looduskaitse preemia 1998, Suur looduskaitse märk 1990, UNESCO MAB medal 1988, spordiühingu “Kalev” autasu ja K. E. v. Baeri medal 1986 ja on ajakirjade Teaduste Akadeemia Toimetised “Bioloogia ja Ökoloogia” ja  Engineering and Management” toimetuskolleegiumite liige, VEÜ juhatuse ja kirjastuse “Välis-Eesti” toimetuskolleegiumi liige.

M.A. Lauri Suurmaa autobiograafiline tutvustus :

Õppisin ajaloolaseks Tartu Ülikoolis ja kaitsesin teadusmagistri kraadi 2002 Tallinn Ülikoolis kultuuriajaloo alal. Töötan kirjastuses Grenader ajalootoimetajana. Välis-Eesti Ühingus olen tegev aastast 2004. 2013 valiti mind VEÜ juhatusse. Kirjutanud artikleid ajakirjale „Välis-Eesti“.

URVE RANDMAA

Olen sündinud 21. märtsil 1953. aastal Eestis, Tallinnas. Elukutselt olen keemik, keemiaõpetaja.
Olen  lõpetanud Tallinna 44. Keskkooli keemia eriklassi., seejärelTartu Riikliku Ülikooli füüsika- ja keemia teaduskonna.
Lisaks õppinud  Tallinna  Ülikoolis tervise- ja perekonnakasvatuse erialal,  kaitsnud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö teadusmagistrikraadi.

Olen töötanud õpetajana, koolitajana, avalikus teenistuses, kaasatud mitmetes sotsiaalvaldkonna organisatsioonides,nii kodu- kui välismaal. Koostanud teemakogumikke, kirjutanud artikleid ja ettekandeid erinevatel tasanditel, osalenud sotsiaalvaldkonna uuringutes, nii kodus kui võõrsil.

Taasiseseisvunud Eestis  sain koos suurepäraste kolleegidega Sotsiaalministeeriumi perepoliitikabüroost  ja Riigikantselei
rahvastikuministri büroost  kaasa aidata lastekaitste- ja kasuperedetöö, lastetoetuste,  perepoliitika ja rahvastikupoliitika  aluste kujundamisel  Anda hoogu lasterikaste perede, sh. kolmikute perede liikumisele ja nendele sotsiaalkaitse- ja toetusmeetmete väljatöötamisele.

Kodumaal olen ligi kolmkümmend aastat  seotud vaimse tervise eneseabiliikumise edendamisega. 2006. aastast olen kaasatud  organisatsiooni Gamian- Europe küll eksperdina, varahoidjana ja revidendina.
Oma kutsumuseks loen õpetajaametit. Kõige tähtsamaks pean oma elus perekonda ja lähedasi Hindan ausaid ja tõelisi inimsuhteid.
Välis- Eesti  Ühinguga seotud aastad soovin siduda ühingu liikmeskonna ja partnerite põlvkondade sidususe kasvatamisele, kõigi eestlaste üks- ühele persoonilugude  mõtestamisele. Pean lugu meeskonnatööst.

Urve Randmaa, 14.mail 2020 Tallinnas

Greete Lisette Järvi, muusikaõpetaja
Olen sündinud 11.11.1990 Tallinnas. Õppinud aastatel 1998–2010 Tallinna Muusikakeskoolis.2011. aastal astusin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse bakalaureuse õppekavale, mille lõpetasin aastal 2015. Õpingute ajal EMTAs kuulusin üliõpilasesinduse juhatusse, kust sai alguse ka side Välis-Eesti Ühinguga.
Töötan Minilasteaed Lõvimeris ja Eralasteaed Pääsupojas muusikaõpetajana.Minu sooviks on eddendada sidemeid Eesti muusikutega üle maailma ja toetada Välis-Eesti Ühingu korjandust EMTA kontsertsaali ehituseks.