PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu “Välis-Eesti Ühing” (Ühingu nimetus lühendatult “VEÜ”) põhikiri on kooskõlas 1928.a. asutatud VEÜ põhikirjaga, vastuvõetud taasasutamise koosolekul 28. jaanuaril 1995.a., registreeritud 1995 a. Tallinna Linnakohtu registriosakonnas ja täiendatud üldkogul 25. mail 2002. a. ja korralisel üldkogul 28. mail 2005. a. Tallinnas

Kehtiv põhikiri

PDF / DOC /  OPEN OFFICE

1928.a. asutatud VEÜ põhikiri

PDF / DOC /  OPEN OFFICE