Kirjastuse "VÄLIS-EESTI" väljaanded

Kirjastus “Välis-Eesti “ asutati  Välis-Eesti Ühingu juhatuse otsusega  1928 a. Kirjastustegevuse eesmärk oli hoida ja elavdada kirjasõna kaudu kodumaal   ja välisriikides   elavate  eestlaste   sidemeid, samuti informeerida  eestlasi võõrsil Eesti riigis toimuvast.

Kirjastus on välja andnud seni toimunud  Välis-Eesti kongresside materjale, albumeid ja   ettekannete kogumikke (1, 2, 4, 5),  ajakirja “Välis-Eesti”  kuusteist aastakäiku (3) ja sotsiaalset publitsistikat (5, 6 ja 12) ja koguteoseid väliseestlaste tegevuse kohta(8,9).

 1. Organiseeritud Välis-Eesti, Album I, Tallinn, 1934, 120 lk.
 2. Organiseeritud Välis-Eesti, Album II, Tallinn, 1939, 119 lk.
 3. Ajakiri “Välis-Eesti” 1928-1940 ja 1996-2008 –kokku 16 aastakäiku.
 4. VI Välis-Eesti Kongressi ettekannete kokkuvõtted, Tallinn, 1999, 123 lk.
 5. 10 Years of Reindependence of the Republic of Estonia 1991-2001, Tallinn.
 6. Kümme aastat taasiseseivust Eestis, 1991-2001, Tallinn, 2002.
 7. V Välis-Eesti Kongressi ettekannete kokkuvõtted, Tallinn, 2004, 122 lk
 8. Koguteos”Eestlased Lätis, 1. raamat”, kirjastus Välis-Eesti, Tallinn 2007.
 9. Koguteos “Eestlased Lätis, 2.raamat”, kirjastus Välis-Eesti, Tallinn 2008
 10. Juubeliajakiri “Valis-Eesti- Ühing- 80” , Tallinn, 2008.
 11. VI Välis-Eesti Kongressi ettekannete kokkuvõtted, Tallinn, 2009, 80 lk.
 12. KAKSKUUMEND AASTAT TAASISESEISVUST EESTIS, 1991-2011
 13. Ajakiri “Välis-Eesti” 85 – XVIII aastakäik, Tallinn, 2013, 64 lk.