Välis-Eesti Ühingu tegevus 2023. aastal

21.01. 2023 Välis-Eesti Ühingu üldkogu  Tatari 13, EMTA õppehoone, aud.105

18.04.2023 Konverents “VEÜ asutamise 95. aastapäev” ja 

ajakirja Välis-Eesti” 2023, XXVIII aastakäik

esitlemine Tallinna Ülikooli  raamatukogu filosoofia saalis.

Ettekanne  välisminister hr Urmas Reinsalult.

19.04. – 23.04.2023 Stavangeri eestlaste ja Eesti koorilaulu ürituste 

külastamine Norras . Visiit Oslo  EV Saatkonda.

07.-10. 08.2023 VEÜ suvepäevad Palangas ja Kura poolsaarel.

08.- 09.10.2023 Konverents “Esiisade pärandit hoides” 

Riia eesti koguduse päeval Jaani kirikus. VEÜ juhataja Leili Utno 

ettekanne “Läti õppeasutuste osatähtsus eestlaste kultuuriloos”.

25.11.2023 Välis-Eesti päevale pühendatud 

konverents “Eesti eesmärk tänapäeval”Tallinna õpetajate majas

21.12.2023 Jõuluootuse koosviibimine  restoranis Georgia

KUTSE