TOIMETUSKOLLEEGIUM

VEÜ Kirjastuse „Välis-Eesti“ toimetuskolleegium

Artur Laast Diplomaat Artur Ain Erik Laast on sündinud 5. jaanuaril 1944 Tallinnas.Õppis 1962–1968 Moskva Ülikoolis idamaade ajalugu ja 1969–1972 oli samal erialal aspirantuuris. Töötas õppejõuna ja toimetajanaerinevates asutustes. 1990–1992 sünkroontõlk Eesti valitsuse juures, 1992–2007 diplomaat EV Välisministeeriumis. Autasustatud Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärgiga. .

Jüri Martin Bioloog Jüri Martin on sündinud 29. septembril 1940 Tallinnas. Lõpetas 1964 Tartu Ülikooli, kaitses 1968 bioloogiakandidaadi väitekirja botaanika erialal ja 1988 omandas bioloogiadoktori teaduskraadi. Valiti 1990 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks ning 1989 Academia Ecologica Universalis liikmeks.  Euroakadeemia rektor.

Leili Utno Bioloog Leili Utno on sündinud 16. mail 1938 Tallinnas. Õppis Rae algkoolis, Tallinna 17. ja Narva 2. keskkoolis. Kõrghariduse sai  Moskva Tehnoloogilise Ülikoolis.1972 kaitses Eesti Teaduste Akadeemias kandidaad väitekirja bioloogia alal ja 1991 teadusdoktori kraadi Läti Teaduste Akadeemias.  Ajakirja “Välis-Eesti” peatoimetaja. Pälvinud Läti Vabariigi teenetemärgi “Tunnustuse rist” IV klassi ordeni..

Tiit Maksim Keeletoimetaja Tiit Maksim on sündinud 30. septembril 1941 Tallinnas. Lõpetas 1960 Tallinnas keskkooli, seejärel töötas  Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudis. Õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat. Töötas 1966–1968 ajakirja „Keel ja Kirjandus“ vanemkorrektorina, 1968–2003 Eesti Telegraafiagentuuri ( ETA) korrespondent, toimetaja  ja toimetusejuhataja. Teinud kaastööd kirjastusele „Välis-Eesti“ ja Entsüklopeediakirjastusele.

Inna Feldbach   on sündinud 30. juunil 1954. a Tartus. Lõpetas 1972.a Tallinna 7. Keskkooli ja 1978. a Tartu Ülikooli inglise filoloogia erialal. Töötas TA teaduslikus raamatukogus, Tallinna Botaanikaaias, ajakirjas „Kehakultuur“ keeletoimetajana ning Eesti Õigustõlke keskuses tõlkijana. Aastatel 1998-2003 elas USA Massachusettsi osariigis. Naasis Eestisse kus töötas inglise keele õpetajana keeltekoolides ja tõlkijana tõlkebüroodes. Alates 2011. a aprillist töötab Vabariigi Presidendi Kantseleis  nõunik-sekretärina.